Kompostéry GreenGood

Princip technologie

Kompostéry GreenGood při své činnosti využívají unikátního know-how, které jim během provozu zajišťuje bezkonkurenční výsledky.
Společně s automaticky řízenými teplotními cykly využívá působení extrémně odolných mikroorganismů, které nevyžadují prakticky žádnou péči.

Na rozdíl od ostatních technologií, které během svého provozu vyžadují neustálé dodávání enzymů a dalších pomocných prvků nutných k řádnému chodu, mikroorganismy v zařízení GreenGood se rozmnožují sami a jejich životnost je tím naprosto neomezená. Jejich schopnost působit v extrémních podmínkách pak umožňuje urychlení kompostovacího procesu, během kterého dochází k redukci bioodpadu o 90% v čase nepřesahujícím 24 hodin!

Díky přednastaveným teplotním cyklům dochází v zařízení GreenGood také k úplné hygienizaci tak, jak požaduje legislativa EU, je tak možné bezpečně zpracovávat vedlejší živočišné produkty, tj. maso včetně kostí.

Mikroorganismy

Mikroorganismy AciduloTM, kterých je využíváno při procesu kompostování v zařízeních GreenGood, jsou přírodní organismy s vysokou mírou přizpůsobivosti extrémnímu prostředí. Jde o tzv. polyextremofilní organismy, z kmene Firmicutes. Mají schopnost nejefektivněji působit v prostředí vysokých teplot, zároveň však v prostředí vyznačujícím se vysokými hodnotami kyselosti a salinity.

V těchto podmínkách se rychle množí, a proto není nutné jejich přítomnost zajišťovat dalším přidáváním. Při nedostatku potravy, vzduchu a při nízkých teplotách, vytvářejí endospory a tímto mechanismem přecházejí do stavu, ve kterém nepříznivé podmínky přečkají.

Mikroorganismy AciduloTM jsou velice unikátní organismy, neboť jen několik polyextremofilních bakterií je schopných aktivně působit v procesu kompostování
a zároveň zajistit si přežití v případě nedostatku potravy formováním endosporu.
Většina polyextremofilních organismů kombinací těchto vlastností nedisponuje. Mikroorganismy AciduloTM se v přírodě vyskytují přirozeně, nejsou žádným způsobem geneticky modifikovány. K jejich objevení došlo v druhé polovině 20. století v Japonsku.