Kompostéry GreenGood

Často kladené otázky

V případě, že máte jakýkoli další dotaz, neváhejte nás kontaktovat, popřípadě nahlédněte do našeho DropBoxu.

Co znamená koncept nulového odpadu GreenGood?

Koncept nulového odpadu představuje alternativu ke svozům bioodpadů zajišťovaným odpadovými společnostmi.
GreenGood provozovnám odstraňuje zátěž spojenou s manipulací a svozem bioodpadu, navíc tímto spůsobem se snižuje mrhání užitné hodnoty zapříčiněné jeho ukládáním na skládky.

Je kompost vzniklý recyklací ekologicky nezávadný?

Všechny stroje vyrobené společností GreenGood byly testovány nezávislou společností OWS, která došla k jednoznačnému závěru, že kompost je 100 % ekologicky nezávadný.

Jakým způsobem prohíhá recyklace v GreenGood kompostéru a jak dlouho celý proces trvá?

Organický odpad je v kompostéru vlivem tepla rozkládán na vodu a oxid uhličitý. Díky tomu odpad sníží svůj objem až o 90 % a zbylých 10 % se promění v kompost. Celý proces tvá 12 až maximálně 24 hodin, záleží na druhu organického odpadu, který recyklujeme.

Lze nějak optimalizovat výkon kompostéru?

Ano. Kompostér má nejlepší výkon, pokud recykluje různorodé druhy potravin a organického odpadu. V případě, že budete recyklovat jen jeden druh surovin, jako například pouze zeleninu nebo chleba a pečivo, může cyklus recyklace trvat déle.

Je nějaký zásadní rozdíl mezi recyklací syrových a tepelně upravených surovin?

Pouze v délce recyklace. Pokud budete kompostovat pouze vařené potraviny, bude celý cyklus recyklace trvat jen 10 až 12 hodin, čímž ho snížíte zhruba o polovinu. Naopak syrové suroviny, jako jsou skořápky, maso, drůbež, ryby nebo mořské plody cyklus prodlouží. Z toho tedy vyplývá, že čím více syrového organického odpadu do kompostéru dáte, tím delší bude celý cyklus recyklace a to zejména v případě, že potřebujete zpracovat syrové červené maso nebo drůbež. V každém případě vám vznikne organický kompost, který je ideálním hnojivem. Pro více informací klikněte zde.

Jak nejlépe používat vzniklý kompost?

Kompost používejte jako hnojivo. Po vyjmutí z kompostéru ho nechte zhruba 3 až 4 týdny uležet na suchém a temném místě. Doporučený poměr použítí kompostu jako hnojiva je smíchat ho se zeminou v poměru 1:10 (1 díl kompostu na 10 dílů zeminy).

Mohu používat kompostér na recyklaci potravinového odpadu i na zpracování hnoje a živočišných exkrementů?

Můžete, ale je potřeba si uvědomit, že před použitím takto vzniklého kombinovaného kompostu jako hnojiva je potřeba ho nechat laboratorně otestovat, zda je ekologicky nezávadný a neobsahuje nežádoucí látky a bakterie, jako například e-coli nebo zárodky salmonelózy. Proto je lepší používat na recyklaci tohoto druhu odpadu samostatný kompostér. Pro více informací klikněte zde.

Co se stane, když bychom recyklovaly pouze položky z kategorie 3, tedy papír a obaly?

Cyklus recyklace bude trvat podstatně déle, než je obvyklá doba rozkladu organického odpadu, a to až o několik týdnů. Pro více informací klikněte zde.

Co přesně jsou to "ostatní materiály" z kategorie 4, které nesmí být kompostovány?

Plasty, kovy, stavební odpad, textilie a dřevo ve formě párátek, napichovátek a dřevěných příborů. Pro více informací klikněte zde.