Kompostéry GreenGood

10 důvodů pro GreenGood

1. UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE

Kompostéry GreenGood využívají působení výjimečně odolných mikroorganismů, které se v extrémních podmínkách množí a zajišťují si přežití i v případě nedostatku potravy, vzduchu nebo teploty. Do kompostéru se umísťují pouze jednou a není nutné je opakovaně přidávat.

2. 90 % REDUKCE ODPADU ZA 24 HOD

Během kompostování dochází k redukci objemu biologického odpadu až o 90 % v čase nepřesahujícím 24 hodin!

3. BEZPEČNÉ ZPRACOVÁNÍ MASA A DALŠÍCH ŽIVOČIŠNÝCH ZBYTKŮ

Zařízení splňují přísné legislativní nároky týkající se zpracovávání vedlejších živočišných produktů. Vysoké teploty uvnitř kompostéru zamezují vzniku patogenů a dalších nežádoucích organismů.

4. OPTIMALIZACE NÁKLADŮ

Vysoká rychlost recyklace a redukce objemu zajišťují možnost zpracování velkého množství odpadu přímo v místě jeho vzniku. Tím se minimalizují náklady vynaložené na jeho manipulaci, skladování v chladicích boxech, třídění a svoz.

5. INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Provoz kompostérů je plně automatický a jeho obsluha je velmi jednoduchá. Spočívá pouze ve vkládání biologického odpadu do kompostéru a v jeho vyprazdňování podle potřeby. Potřebné informace obsluha sleduje na kontrolním panelu.

6. FLEXIBILNÍ PROVOZ

Provoz kompostérů není vázán žádným pevným harmonogramem. Biologický odpad lze vkládat několikrát denně a podle aktuální potřeby daného provozovatele. Zařízení je možné nastavit tak, aby bylo dosaženo optimálního výkonu pro různé typy biologického odpadu.

7. NÍZKÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST

Efektivita mikroorganismů zajišťuje nízké jednotkové náklady na zpracovávání biologického odpadu. Při ukončení procesu kompostování nebo při jeho nižším využití kompostér automaticky přechází do úsporného režimu a šetří tak elektrickou energii.  

8. ČISTÝ PROVOZ

Proces recyklace probíhá v utěsněné kompostovací nádrži, kde se kromě vzniku výsledného suchého substrátu uvolňují pouze H2O a CO2. Ty jsou přes uhlíkové filtry odváděny do ovzduší. V uhlíkových filtrech dochází také k zachycování a eliminaci nežádoucích pachů. Provoz kompostéru nevyžaduje napojení na zdroj vody.

9. ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Kompostováním předcházíme vzniku odpadů a přispíváme k uzavření cyklu oběhu potravin tzv. „Closed Loop“. Místo skládkování dochází k jejich dalšímu zpracování na užitečný substrát, který lze vrátit zpět přírodě. Eliminací svozových aut přispíváme ke snižování automobilové dopravy a chráníme tak životní prostředí.

10. ZELENÁ FIRMA

Ohleduplnost vůči přírodě je dnes hlavním mottem mnoha společností. Užíváním technologie GreenGood je spojeno s možností účasti v programu Closed Loop Certificate, který představuje propagaci celého konceptu návratu potravin zpět do přírody. To bezesporu ocení všichni vaši zákazníci.